BMGN 83, 1969-113, 1998

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN)
83, 1969 – 113, 1998

Vorgänger: Bijdragen en Mededelingen van het Historische Genootschap (BMHG)
bearbeitet von Stuart Jenks
Das Zeitschriftenfreihandmagazin, zu dem diese Datei gehört, bildet eine geschützte Datenbank.
Im Rahmen des Datenbankschutzrechts ist die gewerbliche Nutzung ebenso wie die Vervielfältigung (Spiegeln auf fremden Servern) – auch zur Verwendung im akademischen Unterricht – untersagt.

“Magazine Stacks”, to which this file belongs, is a protected databank.
The law on protected databanks prohibits commercial use as well as mirroring (copying onto other servers) even if for purposes of academic instruction.

Wenn Sie diese Zeitschrift abonnieren möchten, wenden Sie sich bitte an:
If you would like to subscribe to this journal, please contact:
Secretariat
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
postbus 90406
2509 LK Den Haag
Nederland / The Netherlands
Oder besuchen Sie die Netzseite der Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap:
Or click onto the website of the Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap:
KNHG
ZDB-Link
(zur Ortung der Bestände dieser Zeitschrift in der Bundesrepublik Deutschland / for the location of holdings of this journal in Germany)

BMGN 83, 1969
   Verslag van de Algemene Vergadering van de leden van het Historisch Genootschap, gehouden op 30 oktober 1967, in: BMGN 83, 1969, p. 3
Herman van der WEE, De economie als factor bij het begin van de opstand in de Zuidelijke Nederlanden, in: BMGN 83, 1969, p. 15
G.W. LOCHER, Nieuwe relaties tussen de culturele antropologie en de geschiedenis, in: BMGN 83, 1969, p. 33
H.K. ROESSINGH, Gelderse landmaten in de 17e en 18e eeuw, in: BMGN 83, 1969, p. 53
J.P. DUYVERMAN, Een kamerheer en disgrâce (mr. A.E. baron Mackay van Ophemert, 1845/46), in: BMGN 83, 1969, p. 99
A.J. VEENENDAAL, De advocaat Lipman exponent van de Amsterdamse gewest in 1830, in: BMGN 83, 1969, p. 116
C. OFFRINGA, Johannes van Vloten: Aufklärung en Liberalisme, in: BMGN 83, 1969, p. 150
G.J. HOOYKAAS, Het archief-Weitzel, een bijdrage tot de kennis van koning Willem III en zij regering, in: BMGN 83, 1969, p. 213


BMGN 84, 1969
Jan den TEX, Oldenbarnevelts geschil met de hoven van justitie, in: BMGN 84, 1969, p. 5
F. BOERSMA, De diplomatike reis van Daniël van der Meulen en Nicolaes Bruyninck naar het Duitse leger bij Emmerik, augustus 1599, in: BMGN 84, 1969, p. 24
A.J. van de VEN, Een standaardwerk van Pater Polman, in: BMGN 84, 1969, p. 67
J. STEUR, Staatssecretarie en kabinet des konings onder Willem I, in: BMGN 84, 1969, p. 88
J. ROELINK, Van sinen lechame, in: BMGN 84, 1969, p. 139
   Kroniek, in: BMGN 84, 1969, p. 151
   Boekbesprekingen, p. 177
   De auteurs, p. 183

BMGN 85, 1970
   Een woord ter inleiding, in: BMGN 85, 1970, p. 3
Adriaan VERHULST, De inlandse wol in de textielnijverheid van de Nederlanden van de 12e tot de 17e eeuw: produktie, handel en verwerking, in: BMGN 85, 1970, p. 6
H.W. von der DUNK, Het onstaan van de koude oorlog en de verschuiving van het historisch perspectief, in: BMGN 85, 1970, p. 19
J.H. KERNKAMP, Het Van der Meulen-archief c.a., in: BMGN 85, 1970, p. 49
Jan den TEX, Maurits en Oldenbarnevelt vóór en na Nieuwpoort, in: BMGN 85, 1970, p. 63
J.J. Westendorp BOERMA, Johannes van den Bosch als militair, in: BMGN 85, 1970, p. 73
   Kroniek, in: BMGN 85, 1970, p. 88
   Recensies, p. 120
M. de VROEDE, De weg naar de algemene leerplicht in België, in: BMGN 85, 1970, p. 141
M. D'HOKER, De economische conferenties te Brussel in 1699. Bijdrage tot de geschiedenis van de economische politiek in de Zuidelijke Nederlanden, in: BMGN 85, 1970, p. 167
Jan den TEX, Twee adviezen aan Leicester uit 1587, in: BMGN 85, 1970, p. 215
   Kroniek, in: BMGN 85, 1970, p. 220
   Recensies, p. 244
J.G. HEGEMAN, Darwin en onze voorouders, in: BMGN 85, 1970, p. 261
W. HEYTING, Saint-Simonisme in Nederland 1830-1840, in: BMGN 85, 1970, p. 315
M. de VROEDE, De betekenis van het Vlaams-nationalisme (1918-1940), in: BMGN 85, 1970, p. 337
C. RADEMADER, De briefwisseling van Hugo Grotius, in: BMGN 85, 1970, p. 346
E.H. WATERBOLK, Het geboortjaar van Erasmus, in: BMGN 85, 1970, p. 353
J.A. BORNEWASSER; J.J. WOLTJER, Het XIIIe Internationaal Congres voor Historische Wetenschappen. Moskou 16-23 augustus 1970, in: BMGN 85, 1970, p. 357
   Necrologieën, in: BMGN 85, 1970, p. 359
   Kroniek, in: BMGN 85, 1970, p. 366
   Correspondentie, in: BMGN 85, 1970, p. 396
   Recensies, p. 398

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

BMGN 90, 1975
W.J. FORMSMA, De aanbieding van de landesheerlijkheid over Groningen aan de hertog van Brunswijk in de jaren 1592-1594, in: BMGN 90, 1975, p. 1
H.W. von der DUNK, Conservatisme in vooroorlogs Nederland, in: BMGN 90, 1975, p. 15
D. KEYMOLEN, Feminisme in België. De eerste vrouwelijke artsen (1873-1914), in: BMGN 90, 1975, p. 38
H.P.H. JANSEN; A.G. JONGKEES, Een nieuwe Barante, in: BMGN 90, 1975, p. 59
   In memoriam prof. dr. L.J. Rogier (1894-1974) [necrologie], in: BMGN 90, 1975, p. 71
   In memoriam prof. dr. H. van Werveke (1898-1974) [necrologie], in: BMGN 90, 1975, p. 80
   In memoriam dr. h. Zwager (1926-1973) [necrologie], in: BMGN 90, 1975, p. 83
   Recensies, p. 86
   Bij het afscheid van mevrouw drs. J. Brok-ten Broek, in: BMGN 90, 1975, p. 116
M.C. BRANDS, Het verkeerde verleden, in: BMGN 90, 1975, p. 171
A.G. WEILER, Waarde-betrokkenheid en waarde-oordelen in de geschiedwetenschap, in: BMGN 90, 1975, p. 189
H. DAALDER, Moderne politieke wetenscap en het nut van de geschiedenis, in: BMGN 90, 1975, p. 226
D.J. ROORDA, Geschidenis in de Nederlandse school, in: BMGN 90, 1975, p. 244
G.C. GIBBS, Some Intellectual and Political Influences of the Huguenot Emigrés in the United Provinces, c. 1680-1730, in: BMGN 90, 1975, p. 255
   Recensies, p. 288
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 90, 1975, p. 365
J.C. BOOGMAN, De raison d'état-politicus Johan de Witt, in: BMGN 90, 1975, p. 379
J.R. BRUIJN, Kaapvaart in de tweede en derde Engelse oorlog, in: BMGN 90, 1975, p. 408
H. BAUDET, Nederland en de rang van Denemarken, in: BMGN 90, 1975, p. 430
Louis VOS, De eierdans van P. Geyl. Zijn grootnederlandse politiek in de jaren twintig, in: BMGN 90, 1975, p. 444
A.W. WILLEMSEN, Geyl als grootnederlander in de jaren twintig, in: BMGN 90, 1975, p. 458
J. CHARITÉ, Biografisch Woordenboek van Nederland, in: BMGN 90, 1975, p. 474
W.F. RENAUD, De toestand van het archiefmateriaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1931-1940 en de mogelijkheden voor reconstructie, in: BMGN 90, 1975, p. 479
Joh. de VRIES, Hope & Co. in een tijd van overgang, in: BMGN 90, 1975, p. 485
H.W. von der DUNK, Verweer en bekentenis. De levensherinneringen van Linthorst Homan, in: BMGN 90, 1975, p. 492
   Recensies, p. 499
   Bundel voor dr. S. Hart, in: BMGN 90, 1975, p. 523

BMGN 91, 1976
T.S. JANSMA, Hanze, Fugger, Amsterdam, in: BMGN 91, 1976, p. 1
G. JONGBLOET-VAN HOUTTE, De belegering en de val van Antwerpen belicht vanuit een koopmansarchief, in: BMGN 91, 1976, p. 23
A.Th. van DEURSEN, Staat van oorlog en generale petitie in de jonge Republiek, in: BMGN 91, 1976, p. 44
C. FASSEUR, Indische persperikelen, in: BMGN 91, 1976, p. 56
J.A. BORNEWASSER, Het XIVe Internationale Gongres voor Historische Wetenschappen, in: BMGN 91, 1976, p. 76
L. VOS, Weerwoord, in: BMGN 91, 1976, p. 80
W. OTTERSPEER, Ankersmit contra Bertels, in: BMGN 91, 1976, p. 82
F.R. ANKERSMIT, Weerwoord, in: BMGN 91, 1976, p. 88
A.A. de JONGE, Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen, in: BMGN 91, 1976, p. 94
D. de ROO VAN ALDERWERELT, Robert Fruin en Rachel. Een misverstand, in: BMGN 91, 1976, p. 106
   Recensies, p. 107
R. van UYTVEN, Centrum voor industriële archeologie. Statuten, in: BMGN 91, 1976, p. 135
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genooschap, in: BMGN 91, 1976, p. 169
H.R. GUGGISBERG, Veranderingen in de argumenten voor religieuze tolerantie en godsdienstvrijheid in de zestiende en zeventiende eeuw, in: BMGN 91, 1976, p. 177
M.A.P. MEILINK-ROELOFSZ, Een vergelijkend onderzoek van bestuur en handel der Nederlandse en Engelse handelscompagnieën op Azië in de eerste helft van de zeventiende eeuw, in: BMGN 91, 1976, p. 196
J.R. BRUIJN, De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, bezien in Aziatisch en Nederlands perspectief, in: BMGN 91, 1976, p. 218
F.S. GAASTRA, De Verenigde Oost-Indische Compagnie in de zeventiende en achttiende eeuw: de groei van een bedrijf. Geld tegen goederen. Een structurele verandering in het Nederlands Aziatisch handelsverkeer, in: BMGN 91, 1976, p. 249
W.E. MICHINTON, Western Europe and the Atlantic Economy in the Eighteenth Century, in: BMGN 91, 1976, p. 273
K. KOOIJMANS, De Historisch-Wetenschappelijke Commissie, in: BMGN 91, 1976, p. 290
   Recensies, p. 293
O. MOORMAN VAN KAPPEN, Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, in: BMGN 91, 1976, p. 323
M. BAELDE, Vierhonderdste verjaardag van de Gentse Pacificatie, in: BMGN 91, 1976, p. 323
E.P. de BOOY, Centraal Register van Familiearchieven, in: BMGN 91, 1976, p. 326
M. BAELDE, De pacificatie van Gent in 1576: Hoop en twijfel in de Nederlanden, in: BMGN 91, 1976, p. 369
M. CLOET, Antoon Triest, prototype van een contrareformatorische bisschop, op bezoek in zijn Gentse diocees (1621-1657), in: BMGN 91, 1976, p. 394
J.H. KLUIVER, Zeeuwse reacties op de Acte van Seclusie, in: BMGN 91, 1976, p. 406
J. ROEGIERS, De jansenistische achtergronden van P.F. de Neny's streven naar een 'Belgische' kerk, in: BMGN 91, 1976, p. 429
I. LIPSCHITS, Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen. Reactie en aanvulling, in: BMGN 91, 1976, p. 455
C.B. WELS, De gouden delta, stoom en steenkool. De Rijnvaart 1815-1914, in: BMGN 91, 1976, p. 489
   Recensies, p. 495
J.C. BOOGMAN, Zesde Brits-Nederlandse conferentie 'War and Society', in: BMGN 91, 1976, p. 515
M. BAELDE, Het museum Plantin-Moretus. Honderdjaar 1876-1976, in: BMGN 91, 1976, p. 522
L. de JONG, Correctie, in: BMGN 91, 1976, p. 546
   Conferentie Stichting Maatschappijgeschiedenis, in: BMGN 91, 1976, p. 547

BMGN 92, 1977
H. BAUDET; J.W. DRUKKER, De afschuw van het getal, in: BMGN 92, 1977, p. 1
P. LENDERS, De Junta de Besturen en Beden (1764-1787) en haar werking in de Oostenrijkse Nederlanden, in: BMGN 92, 1977, p. 17
R. ABMA, Het Plan van de Arbeid en de SDAP, in: BMGN 92, 1977, p. 37
R. BAETENS, Een onderzoek naar het beoefenen van de industriële archeologie in België, in: BMGN 92, 1977, p. 69
L. WILS, De taalpolitiek van Willem I, in: BMGN 92, 1977, p. 81
H.W. von der DUNK, Onafhankelijkheidspolitiek in agonie. Het oorlogsdagboek van een Hollander, in: BMGN 92, 1977, p. 88
   Recensies, p. 94
H. KEUZENKAMP, Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis, in: BMGN 92, 1977, p. 122
P.A.W. van ZONNENVELD, Werkgroep negentiende eeuw, in: BMGN 92, 1977, p. 125
P.L. SCHRAM, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw, in: BMGN 92, 1977, p. 126
G.N. van der PLAAT, Adressenlijst van organisaties in Noord-Holland op het gebied van historie, archeologie, genealogie, monumentenbescherming, in: BMGN 92, 1977, p. 127
H.P.H. JANSEN, Centrum voor de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, in: BMGN 92, 1977, p. 127
M. BAELDE, Cahiers voor het postacademiaal onderwijs, in: BMGN 92, 1977, p. 127
M. BAELDE, Cahiers uitgegeven door de Stichting Maatschappelijke Vorming, in: BMGN 92, 1977, p. 127
   Jaarede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 92, 1977, p. 173
M. de VROEDE, Volksonderwijs en maatschappij in België en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw, in: BMGN 92, 1977, p. 181
E.P. de BOOY, Het 'basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen, in: BMGN 92, 1977, p. 208
H.C. de WOLF, Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs, in: BMGN 92, 1977, p. 223
L. DASBERG, De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel werker 1840-1905, in: BMGN 92, 1977, p. 242
J.S. BROMLEY, The North Sea in Wartime (1688-1713), in: BMGN 92, 1977, p. 270
I.J. BRUGMANS, De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië, in: BMGN 92, 1977, p. 300
   Recensies, p. 308
J.G.S.J. van MAARSEVEEN, In memoriam dr. M. Elisabeth Kluit, 1903-1977 [necrologie], in: BMGN 92, 1977, p. 332
P. LEUPEN, De Karolingische villa Beek en de stamvader van de Bosoniden, in: BMGN 92, 1977, p. 373
P.R.D. STOKVIS, Amerikaanse ooggetuigen over het revolutiejaar 1848 in Nederland, in: BMGN 92, 1977, p. 394
L.C. SUTTORP, De crisis in de rechtse samenwerking (1925-1926), in: BMGN 92, 1977, p. 406
A.F. MANNING, De Nederlandse regering in London en de 'Vrije Fransen', in: BMGN 92, 1977, p. 438
J.A. BORNEWASSER, Een welgefundeerde, knappe en koele synthese, in: BMGN 92, 1977, p. 451
Chr. L. BALJÉ, Dekolonisatie in documenten, in: BMGN 92, 1977, p. 462
   Recensies, p. 474
G.N. van der PLAAT, Fibulaprijs 1978, in: BMGN 92, 1977, p. 496
G.N. van der PLAAT, Installatie College van vertrouwensmannen van het Verbond van Historische Onderzoekers, in: BMGN 92, 1977, p. 496
R. van UYTVEN, Colloquium: Het Groot Privilegie, in: BMGN 92, 1977, p. 498
A.P. van GOUDOEVER, Conferentie: De Geschiedenis van Roemenië 1848-1918, in: BMGN 92, 1977, p. 498
G.N. van der PLAAT, Colloquium: De Vrede van Nijmegen, in: BMGN 92, 1977, p. 499

BMGN 93, 1978
R.C.J. van MAANEN, De vermogensopbouw van de Leidse bevolking in het laatste kwart van de zestiende eeuw, in: BMGN 93, 1978, p. 1
S. GROENVELD, Pieter Corneliszoon Hooft en de geschiedenis van zijn eigen tijd, in: BMGN 93, 1978, p. 43
P. LEUPEN, Nogmaals Beek en de stamvader van de Bosoniden, in: BMGN 93, 1978, p. 44
M. KUITENBROUWER, De Nederlandse afschaffing van de slavernij in vergelijkend perspectief, in: BMGN 93, 1978, p. 69
N.A. BOOTSMA, Nederland op de conferentie van Washington, 1921-1922, in: BMGN 93, 1978, p. 101
   Recensies, p. 127
G.N. van der PLAAT, Prijsvraag Teylers Genootschap, in: BMGN 93, 1978, p. 144
D.J. ROORDA, Onderwijscommissie van het NHG, in: BMGN 93, 1978, p. 147
J.S. WIJNE, AHA-rapport over de situatie van het geschiedenisonderwijs, in: BMGN 93, 1978, p. 151
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historische Genootschap, in: BMGN 93, 1978, p. 170
F. VANHEMELRIJCK, Misdaad en straf – Recent onderzoek naar de geschiedenis der criminaliteit, in: BMGN 93, 1978, p. 177
D. HERPIN, Een overzicht van de bronnen met betrekking tot criminaliteit: 's-Hertogenbosch en Lier in de achttiende eeuw, in: BMGN 93, 1978, p. 207
S. FABER, Kindermoord, in het bijzonder in de achttiende eeuw te Amsterdam, in: BMGN 93, 1978, p. 224
A.H. HUUSSEN Jr., Jurisprudentie en bureaucratie: het hof van Friesland en zijn crimiele rechtspraak in de achttiende eeuw, in: BMGN 93, 1978, p. 241
O. MOORMAN VAN KAPPEN, Bijdrage tot de codificatiegeschiedenis van ons strafrecht rond het begin van de negentiende eeuw: het ontwerp-lijfstraffelijk wetboek van 1804, in: BMGN 93, 1978, p. 299
L.Th. MAES, De criminaliteit te Antwerpen in de achttiende eeuw, in: BMGN 93, 1978, p. 324
   Recensies, p. 332
H. de SCHEPPER, De grote raad van Mechelen, hoogste rechtscollege in de Nederlanden?, in: BMGN 93, 1978, p. 389
J. AALBERS, Factieuze tegenstellingen binnen het college van de ridderschap van Holland na de vrede van Utrecht, in: BMGN 93, 1978, p. 412
T.S. JANSMA, Een Engels kroniekje over de eerste jaren van de Opstand (1572-1574), in: BMGN 93, 1978, p. 450
H. van RIEL, Aantekeningen naar annleiding van L. de Jon het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, in: BMGN 93, 1978, p. 483
   Recensies, p. 502
M. CARASSO-KOK, Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken, in: BMGN 93, 1978, p. 531
M.C. van LEEUWEN-CANNEMAN, Centraal register van particuliere archieven, afdeling kerkelijke archieven, in: BMGN 93, 1978, p. 531
C.B. WELS, Tweede Indonesisch-Nederlandse historische conferentie, in: BMGN 93, 1978, p. 532
C.O.A. SCHIMMELPENNINCK VAN DER-OYE, Archiefdagen 18 en 19 oktober 1979, in: BMGN 93, 1978, p. 533
A.J. LEENDERS, Werkgroep elites, in: BMGN 93, 1978, p. 534
E. THOEN, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, in: BMGN 93, 1978, p. 534

BMGN 94, 1979
H.P.H. JANSEN; P.C.M. HOPPENBROUWERS, Heervaart in Holland, in: BMGN 94, 1979, p. 1-26
G. de BRUIN, De soevereniteit in de republiek: een machtsprobleem, in: BMGN 94, 1979, p. 27-40
J.I. ISRAEL, The Holland Towns and the Dutch-Spanish Conflict, 1621-1648, in: BMGN 94, 1979, p. 41-69
W. BAETEN, De ministersconferentie (20 mei 1793-12 juni 1794), in: BMGN 94, 1979, p. 70-74
A.H. HUUSSEN Jr., De emancipatie van de Joden in Nederland. Een discussiebijdrage naar aanleiding van twee recente studies, in: BMGN 94, 1979, p. 75-83
J.P. DUYVERMAN, De formatie van het kabinet van Zuylen van Nijevelt-Heemskerk, in: BMGN 94, 1979, p. 84-88
   Recensies, p. 97
G.N. van der PLAAT, Internationale Archiefweken, in: BMGN 94, 1979, p. 132
G.N. van der PLAAT, Organisatie van studenten in de geschiedenis in Nederland (OSGN), in: BMGN 94, 1979, p. 133
H.J. SCHEFFER, Werkgroep bevordering Perrshistorisch Onderzoek, in: BMGN 94, 1979, p. 133
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 94, 1979, p. 184
J. SCHEURKOGEL, Het Kaas- en Broodspel, in: BMGN 94, 1979, p. 189-211
D.J. ROORDA, Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid?, in: BMGN 94, 1979, p. 212-225
E. WITTE, Wijzigingen in de Belgische elite in 1830. Een voorlopige verkenning, in: BMGN 94, 1979, p. 226-252
G.D. HOMAN, The Martin Behrman Incident, in: BMGN 94, 1979, p. 253-270
M. BAELDE, In memoriam prof. dr. L.Th. Maes [necrologie], in: BMGN 94, 1979, p. 283-285
   Recensies, p. 286
Raymond van UYTVEN, Jaarverslag 1977. Algemeen rijksarchief en rijksarchief in de provinciën, in: BMGN 94, 1979, p. 326
G.J. SCHUTTE, Verlagen en aanwinsten 1976-1977 van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee, in: BMGN 94, 1979, p. 327
   Mededeling J.C. Boogman, in: BMGN 94, 1979, p. 371
J.C. BOOGMAN, Federalism, History and Current Significance of a Form of Government. Introduction, in: BMGN 94, 1979, p. 373-376
J.C. BOOGMAN, The Union of Utrecht, its Genesis and Consequences, in: BMGN 94, 1979, p. 377-407
P.J. VERDAM, Centralisation et décentralisation aux Pays-Bas à l'époque contemporaine, in: BMGN 94, 1979, p. 409-417
W. den BOER, The Dutch Republic and Antiquity, in: BMGN 94, 1979, p. 419-436
J.W. SCHULTE NORDHOLT, The Example of the Dutch Republic for American Federalism, in: BMGN 94, 1979, p. 439-449
R.B. MORRIS, Federalism: USA Style, in: BMGN 94, 1979, p. 451-468
J. van ROMPAEY, Essay de synthese de l'évolution de la réforme de l'état en Belgique de 1961 à 1979, in: BMGN 94, 1979, p. 469-495
Thomas NIPPERDEY, Der Föderalismus in der deutschen Geschichte, in: BMGN 94, 1979, p. 497-547
P. STADLER, Der Föderalismus in der Schweiz. Entwicklungstendenzen im 19./20. Jahrhundert, in: BMGN 94, 1979, p. 549-560
J.H. BURNS, Ex Uno Plura? The British Experience, in: BMGN 94, 1979, p. 561-587
M. OZOUF, La révolution française et la perception de l'espace national: fédérations, fédéralisme et stéréotypes régionaux, in: BMGN 94, 1979, p. 589-613
M. AGULHON, Conscience nationale et conscience régionale en France de 1815 à nos jours, in: BMGN 94, 1979, p. 615-638
R. CARR, The Regional Problem in Spain, in: BMGN 94, 1979, p. 639-659
Z.R. DITTRICH, Der russische Vielvölkerstaat zwischen Zentralismus und Föderation, in: BMGN 94, 1979, p. 661-679

BMGN 95, 1980
E.H. KOSSMANN, Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse ancien régime, in: BMGN 95, 1980, p. 1-34
J.C. GRAYSON, The Civic Militia in the County of Holland, 1560-1581: Politics and Public Order in the Dutch Revolt, in: BMGN 95, 1980, p. 35-63
E.B. LOCHER-SCHOLTEN, Een liberaal autocraat, gouverneur-generaal mr. J.P. graaf van Limburg Stirum, in: BMGN 95, 1980, p. 64-126
K.W. SWART, Een nieuw 'wetenschappelijk standaardwerk' over de geschiedenis van de Nederlanden in de vroeg-moderne periode, in: BMGN 95, 1980, p. 127-134
   Recensies, p. 135
A.C.M. KAPPELHOF, Centraal bureau van de Godshuizen, in: BMGN 95, 1980, p. 175
G.W. MULLER, Historisch-wetenschappelijks commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in: BMGN 95, 1980, p. 176
W. van den BROEKE, Werkgroep Bedrijfsgeschiedenis, in: BMGN 95, 1980, p. 176
J.M. van WINTER, Nostalgie-commissie van het Instituut voor geschiedenis te Utrecht, in: BMGN 95, 1980, p. 177
G.N. van der PLAAT, De Haghe Prijs 1980, in: BMGN 95, 1980, p. 178
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 95, 1980, p. 242-247
H.P.H. JANSEN, Modernization of the Government: the Advent of Philip the Good in Holland, in: BMGN 95, 1980, p. 254-264
R.J. WALSH, Diplomatic Aspects of Charles the Bold's Relations with the Holy See, in: BMGN 95, 1980, p. 265-278
W. LOURDAUX, The Dévots Modernes, rénovateurs de la vie intellectuelle, in: BMGN 95, 1980, p. 279-297
W. PARAVICINI, Expansion et intégration. La noblesse des Pays-Bas à la cour de Philippe le Bon, in: BMGN 95, 1980, p. 298-314
A.G. JONGKEES, Charles le Téméraire et la souveraineté: quelques considérations, in: BMGN 95, 1980, p. 315-334
J. RICHARD, Les pays bourguignons méridionaux dans l'ensemble des Etats des ducs Valois, in: BMGN 95, 1980, p. 335-348
J. BARTIER, Quelques réflexions à propos d'un mémoire de Raymond de Marliano et de la fiscalité à l'époque de Charles le Téméraire, in: BMGN 95, 1980, p. 349-362
Philippe CONTAMINE, L'art de la guerre selon Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein (1456-1528): innovation ou tradition?, in: BMGN 95, 1980, p. 363-376
R. VAUGHAN, 500 Years after the Great Battles, in: BMGN 95, 1980, p. 377-390
   Recensies, p. 391
E.P. de BOOY, Centraal register van particuliere archieven, in: BMGN 95, 1980, p. 421
T. LEVIE, Symposium over de geschiedenis van de Joden in Nederland, september 1980, in: BMGN 95, 1980, p. 422
W. BAETEN, Vlaamse contactgroep achttiende eeuw. Colloquium 1979, in: BMGN 95, 1980, p. 422
J. STOUTEN, Werkgroep achttiende eeuw. Symposium verlicht despotisme in de Nederlanden. Jozef II-Willem II. September 1980, in: BMGN 95, 1980, p. 423
J.I. ISRAEL, The States General and the Strategic Regulation of the Dutch River Trade, 1621-1636, in: BMGN 95, 1980, p. 461-491
H.H. JONGBLOED, Nederlands-Sovjetrussische diplomatieke betrekkingen. De moeizame geschiedenis van het akkoord van 10 juli 1942, in: BMGN 95, 1980, p. 492-515
W. FRITSCHY, Van trekvaarttechnologie naar spoorwegtechnologie, in: BMGN 95, 1980, p. 516-525
   Recensies, p. 526
J.F.E. BLÄSING, Filmportret prof. dr. I.J. Brugmans, in: BMGN 95, 1980, p. 589
E.P. de BOOY, Ontstaan van het Centraal register van particuliere archieven, in: BMGN 95, 1980, p. 589-590
D.J. ROORDA, Nacholing van docenten in geschiedenis en staatsinrichting, in: BMGN 95, 1980, p. 591-592
J.F.E. BLÄSING, Commissie bevordering wetenschappelijk onderzoek Duitsland, in: BMGN 95, 1980, p. 594

BMGN 96, 1981
K. van BERKEL, Aggaeus de Albada en de crisis in de Opstand (1579-1587), in: BMGN 96, 1981, p. 1-25
O. VRIES, Klerken ter Griffie van de Staten-Gerneraal in de achttiende eeuw. Een prosopografisch onderzoek, in: BMGN 96, 1981, p. 26-70
J.J. POELHEKKE, een niet herdachte Vondel bedacht, in: BMGN 96, 1981, p. 71-77
J. MICHMAN, De emancipatie van de Joden in Nederland, in: BMGN 96, 1981, p. 78-82
   Recensies, p. 83
O.J. de JONG, Congres Der Pietismus in den Niederlanden und seine internationalen Beziehungen, Zeist 18.-22. Juni 1974, in: BMGN 96, 1981, p. 84
J. DREWES, Onderwijscommissie Nederlands Historisch Genootschap. Overzicht van de stand van zaken rond het schoolvak 'Geschiedenis en staatsinrichting' 1977-1980, in: BMGN 96, 1981, p. 127-130
E.H. KOSSMANN, Congres voor historische wetenschapen 1980 te Boekarest, Het XVe Internationale, in: BMGN 96, 1981, p. 173-175
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 96, 1981, p. 176-180
A.F. MANNING, 'Het bevrijde zuiden': kanttekeningen bij historische onderzoek, in: BMGN 96, 1981, p. 184-203
J. BOSMANS, 'Beide er in en geen van beide er uit'. De rooms-rode samenwerking 1945-1952, in: BMGN 96, 1981, p. 204-229
J. BANK, Rubber, rijk, religie. De koloniale triologie in de Indonesische kwestie 1945-1949, in: BMGN 96, 1981, p. 230-259
P.W. KLEIN, Wegen naar economisch herstel 1945-1950, in: BMGN 96, 1981, p. 260-276
H.A. SCHAPER, Het Nederlandse Veiligheidsbeleid 1945-1950, in: BMGN 96, 1981, p. 277-299
J.C.H. BLOM, Jaren van tucht en ascese. Enige beschouwingen over de stemming in Herrijzend Nederland (1945-1950), in: BMGN 96, 1981, p. 300-333
M.D. BOGAARTS, 'Weg met de Moffen'. De uitwijzing van Duitse ongewenste vreemdelingen uit Nederland na 1945, in: BMGN 96, 1981, p. 334-351
   Recensies, p. 352
A. WAALEWIJN, Werkgroep geschiedenis der geodesie, in: BMGN 96, 1981, p. 390
F.R. ANKERSMIT, Een moderne verdediging van het historisme. Geschiedenis en identiteit, in: BMGN 96, 1981, p. 453-474
A.J. VEENENDAAL sr., Het ontslag van William Cadogan als Brits gevolmachtigde de Brussel in 1710, in: BMGN 96, 1981, p. 475-490
M. REYNEBEAU, Het Vlaamsch Verbond als politiek experiment (Gent, 1861-1862), in: BMGN 96, 1981, p. 491-508
J.I. ISRAEL, Algemene Geschidenis der Nederlanden, VII, Nieuwe Tijd, in: BMGN 96, 1981, p. 509-515
R.W.J.M. BOS, Loon en arbeidsmarkt in Nederland, 1800-1850. Een overzicht en uitblik, in: BMGN 96, 1981, p. 516-524
   Recensies, p. 525
A.L. van SCHELVEN, Symposium oprichting afdeling geschiedenis der techniek Koninklijk Instituu van Ingenieurs, 28 mei 1980, in: BMGN 96, 1981, p. 557-558
G.N. van der PLAAT, Harton Beem prijs van de stichting voor joodse studiën, in: BMGN 96, 1981, p. 558
C. ZÖLLNER, Prijsvraag Historisch Genootschap 'Roterodamum', in: BMGN 96, 1981, p. 558
T.S. JANSMA, In memoriam Johannes Herman(n) Kernkamp [necrologie], in: BMGN 96, 1981, p. 600-603

BMGN 97, 1982
W.J. van der DUSSEN, De nieuwe AGN: een speculatieve totaalvisie in een eigentijdse verpakking?, in: BMGN 97, 1982, p. 1-18
J. van de WIELE, De inquisitierechtbank van Pieter Titelmans in de zestiende eeuw in Vlaanderen, in: BMGN 97, 1982, p. 19-63
C.B. WELS, Een nieuwe generatie kleine bronnenpublikaties, in: BMGN 97, 1982, p. 64-79
J. van GOOR, De grenzen van de koloniale geschiedenis, in: BMGN 97, 1982, p. 80-85
   Recensies, p. 86
Joh. de VRIES, Necrologie mr. H. van Riel, in: BMGN 97, 1982, p. 127-128
J.C.H. BLOM, Colloquium op 19 november 1982 over de geschiedbeoefening aan het Amsterdamse Atheneum en de Universiteit van Amsterdam, in: BMGN 97, 1982, p. 128-129
   Hendrik Henrichs vraagt gegevens over dr. Johan Brouwer, in: BMGN 97, 1982, p. 128
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 97, 1982, p. 169-173
J. van GOOR, In memoriam W.Ph. Coolhaas, 1899-1981 [necrologie], in: BMGN 97, 1982, p. 174-176
M. BAELDE, In memoriam J. van Rompaey, 1935-1981 [necrologie], in: BMGN 97, 1982, p. 177-179
L. de JONG, In memoriam B.A. Sijes, 1908-1981 [necrologie], in: BMGN 97, 1982, p. 180-181
Th.J. VEEN, De legitimatie van de souvereiniteit der Staten bij Huber en Kluit, in: BMGN 97, 1982, p. 185-215
E.H. KOSSMANN, De geschiedenis van een vriendschap, in: BMGN 97, 1982, p. 216-224
   Recensies, p. 225
W.W. MIJNHARDT, Studiegroep achttiende-eeuwse genootschappen, in: BMGN 97, 1982, p. 315
P. SCHOLLIERS, Congres werktijd en werktijdverkorting. Historische en actuele benadering, 15 en 16 oktober 1982, in: BMGN 97, 1982, p. 316
J.W. SCHULTE NORTHOLT; Robert P. SWIERENGA, A Bilateral Bicentennial. Introduction, in: BMGN 97, 1982, p. 389-390
R.R. PALMER, Two American in Two Dutch Republics: The Adamses, Father and Son, in: BMGN 97, 1982, p. 393-408
James H. HUTSON, John Adams and the Birth of Dutch-American Friendship, 1780-82, in: BMGN 97, 1982, p. 409-422
Lawrence S. KAPLAN, The Founding Fathers and the Two Conferations: The United States of America and the United Provinces of the Netherlands, 1783-89, in: BMGN 97, 1982, p. 423-438
James C. RILEY, Financial and Economic Ties: The First Century, in: BMGN 97, 1982, p. 439-455
E.H. van der BEUDEL, An Act without Peer: The Marshall Plan in American-Dutch Relations, in: BMGN 97, 1982, p. 456-469
Alfred van STADEN, American-Dutch Political Relations since 1945: What has Changed and Why?, in: BMGN 97, 1982, p. 470-486
Henri van der ZEE; Barbara van der ZEE, The Dutch in New Netherland, in: BMGN 97, 1982, p. 489-504
James TANIS, The American Dutch, Their Church and the Revolution, in: BMGN 97, 1982, p. 505-516
Robert P. SWIERENGA, Exodus Netherlands, Promised Land America: Dutch Immigration and Settlement in the United States, in: BMGN 97, 1982, p. 517-537
Frank FREIDEL, The Dutchness of the Roosevelts, in: BMGN 97, 1982, p. 539-557
O.D. EDWARDS, John Lothrop Motley and the Netherlands, in: BMGN 97, 1982, p. 561-588
Michael KAMMEN, 'This, Here and Soon': Johan Huizinga's Esquisse of American Culture, in: BMGN 97, 1982, p. 589-616
Herbert H. ROWEN, American Travelers in Holland through Two Centuries, in: BMGN 97, 1982, p. 617-640
J.W. SCHULTE NORTHOLT, Dutch Travelers in the United States: A Tale of Energy and Ambivalence, in: BMGN 97, 1982, p. 641-655

BMGN 98, 1983
H.P.H. JANSEN, Een economisch contrast in de Nederlanden. Noord en Zuid in de twaalfde eeuw, in: BMGN 98, 1983, p. 3-18
S. GROENVELD, Het Engels kroniekje van Walter Morgan en een onbekende reeks historieprenten (1572-1574), in: BMGN 98, 1983, p. 19-74
   Recensies, p. 75
O. VRIES, Onderscheiding Hendrik Algra, in: BMGN 98, 1983, p. 105
P. den BOER, Prix de Paris, in: BMGN 98, 1983, p. 106
S. GROENVELD, Sir Thomas Browne Institute, in: BMGN 98, 1983, p. 106
A. van der DOES-RISSIK, Stichting dr. Hendrik Muller's vaderlandsch fonds, in: BMGN 98, 1983, p. 106
P.D. 't HART, Werkgroep onderzoek geschiedenis, in: BMGN 98, 1983, p. 107
C.JU. de KRUIJTER, Werkgroep registratie afscheidingsarchieven, 1834-1907, in: BMGN 98, 1983, p. 107
J. SANDERS, Colloquium over de Raad van Brabant op 16 en 17 september 1983, in: BMGN 98, 1983, p. 108
R. KROES, Congres over het neo-conservatisme in Amerika en Europa, in: BMGN 98, 1983, p. 108
I. van HUIK, Reunie van de NJBG op 12 november 1983, in: BMGN 98, 1983, p. 108
W.W. MIJNHARDT, Seminarium prof. dr. Q. Skinner op 26 april 1983, in: BMGN 98, 1983, p. 108
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 98, 1983, p. 158-161
J.I. ISRAEL, The Diplomatic Career of Jeronimo Nunes da Costa: An Episode in Dutch-Portuguese Relations of the Seventeenth Century, in: BMGN 98, 1983, p. 167-190
R. de RUIG, Mr. H.P.G. Quack: de ongebroken kracht van de illusie, in: BMGN 98, 1983, p. 191-211
J.C. BOOGMAN, Rowen's biografie van Johan de Witt, in: BMGN 98, 1983, p. 212-219
R.M. DEKKER, Wie schreef de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte? Enkele opmerkingen naar aanleiding van een recente heruitgave, in: BMGN 98, 1983, p. 220-225
   Recensies, p. 226
J.J. TEMMINCK, 'Haerlem'prijs van de historische vereniging 'Haerlem', in: BMGN 98, 1983, p. 265
H.K. 's JACOB, Symposium sociaal-religieuze geschiedenis op 4 oktober 1983 – afscheid prof. dr. A.F. Mellink, in: BMGN 98, 1983, p. 265
A.P.E. KORVER, Colloquium op 14 oktober 1983 over de geschiedenis van Suriname door de vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, in: BMGN 98, 1983, p. 266
P. den BOER, Mentaliteitsgeschiedenis: een begripsbepaling, in: BMGN 98, 1983, p. 318-336
M.B. de JONG, Kloosterlingen en buitenstaanders. Grensoverschrijdingen in Ekkehards Casus Sancti Galli, in: BMGN 98, 1983, p. 337-357
R.E. KÜNZEL, Over schuld en schaamte in enige verhalende bronnen uit de tiende en elfde eeuw, in: BMGN 98, 1983, p. 358-372
H.P.H. JANSEN, Emo's emoties. De dertiende-eeuwse kroniek van Wittewierum als ego-document, in: BMGN 98, 1983, p. 373-399
J. van HERWAARDEN, Geloof en geloofsuitingen in de late middeleeuwen in de Nederlanden: Jerusalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering, in: BMGN 98, 1983, p. 400-429
W. FRIJHOFF, Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek: structur, en grondlijnen tot een interpretatie, in: BMGN 98, 1983, p. 430-459
J.J. VOSKUIL, De weg naar luilekkerland, in: BMGN 98, 1983, p. 460-482
P.H.D. LEUPEN, Filips van Leiden en 'Medieval Political Thought', in: BMGN 98, 1983, p. 483-489
   Recensies, p. 490
W.C. BOESCHOTEN; E. van MANEN, Een welstandsverdeling van Haarlem in 1543. Kwantitatieve toetsing van een zestiende-eeuwse fiscale bron, in: BMGN 98, 1983, p. 523-539
J.P.A. COOPMANS, Het Plakkaat van Verlatinge (1581) en de Declaration of Independence (1776), in: BMGN 98, 1983, p. 540-567
S. MASTELLONE, Holland as a Political Model in Italy in the Seventeenth Century, in: BMGN 98, 1983, p. 568-582
E. AERTS; J. DELBEKE, Problemen bij de sociaal-economische geschiedenis van het Vlaamse platteland, 1700-1850, in: BMGN 98, 1983, p. 583-596
   Recensies, p. 597
J. LEVER, Prijsvraag Teylers tweede genootschap, in: BMGN 98, 1983, p. 631
J.C.H. BLOM, Stichting Studieverzameling 'Het Rijkspolitiemuseum', in: BMGN 98, 1983, p. 631
M. GIJSWIJT-HOFSTRA, Studiegrope 'Nederlandse heksenvervolgingen', in: BMGN 98, 1983, p. 631
P. BANGE, Congres 'Geert Grote en de moderne devotie', in: BMGN 98, 1983, p. 632
M. STAPERT-EGGEN, Project Repertorium Brieven Albert Verwey, in: BMGN 98, 1983, p. 632

BMGN 99, 1984
J.R. BRUIJN, Schepen van de VOC en een vergelijking met de vaart op Azië door andere compagnieën, in: BMGN 99, 1984, p. 1-20
C. FASSEUR, Nederland en het Indonesische nationalisme. De balans nog eens opgemaakt, in: BMGN 99, 1984, p. 21-44
E.B. LOCHER-SCHOLTEN, De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië, in: BMGN 99, 1984, p. 45-54
E.H. KOSSMANN, Kantelend geschiedbeeld, in: BMGN 99, 1984, p. 55-62
   Recensies, p. 63
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, in: BMGN 99, 1984, p. 159-163
   In memoriam D.J. Roorda [necrologie], in: BMGN 99, 1984, p. 164-165
R.E. de BRUIN, De samenstelling van het Utrechtse stadsbestuur 1795-1813, in: BMGN 99, 1984, p. 169-200
I.J.H. WORST, De laatste Loevesteiner. Liberalisme en nationalisme bij Pieter Geyl (1887-1966), in: BMGN 99, 1984, p. 201-218
B. EBELS-HOVING, Meer inzicht in middeleeuwse tweedracht?, in: BMGN 99, 1984, p. 219-228
A. SMITS, Enkele studies en uitgaven over de scheiding tussen Noord en Zuid Nederland 1830, in: BMGN 99, 1984, p. 229-235
   Recensies, p. 236
K. KOOIJMANS, Symposium 'Bron en publikatie' op 22 mei 1985 van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, in: BMGN 99, 1984, p. 288
J.A.K. HAAS, Demasqué van een ambassadeur. De Haagse ambassade van Dom Fernando Telles de Faro, 1658-1659, in: BMGN 99, 1984, p. 377-395
E.O.G. HAITSMA MULIER, De Naeuwkeurige consideratie van staet van de gebroeders De la Court. Een nadere beschouwing, in: BMGN 99, 1984, p. 396-407
A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK, Een kwarteeuw burgerverzet in de beide Nederlanden (1698-1719). Voorspel van de 'democratische revoluties', in: BMGN 99, 1984, p. 408-434
J.A. BORNEWASSER, Een welkom en goed naslagwerk, in: BMGN 99, 1984, p. 435-439
   Recensies, p. 440
F.W.J. KOORN, Colloquium 'Women and Men in Spiritual Life between Renaissance and Reformation, 1350-1650', 19-21 oktober 1984, in: BMGN 99, 1984, p. 475
K.W. SWART, Wat bewoog Willem van Oranje de strijd tegen de Spaanse overheersing an te binden?, in: BMGN 99, 1984, p. 554-572
H.G. KOENIGSBERGER, orange, Granvelle and Philipp II, in: BMGN 99, 1984, p. 573-595
M.E.H.N. MOUT, Het intellectuele milieu van Willem van Oranje, in: BMGN 99, 1984, p. 596-625
J. DECAVELE, De mislukking van Oranjes 'democratische' politiek in Vlaanderen, in: BMGN 99, 1984, p. 626-650
H.F.K. van NIEROP, Willem van Oranje als hoog edelman; patronage in de Habsburgse Nederlanden?, in: BMGN 99, 1984, p. 651-676
V. PRESS, Wilhelm von Oranien, die deutschen Reichsstände und der niederländische Aufstand, in: BMGN 99, 1984, p. 677-707
F. POSTMA, Willem van Oranje 1584-1984. Een literatuuroverzicht, in: BMGN 99, 1984, p. 708-714

BMGN 100, 1985
E. VERCOUTEREN, De geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een bijdrage tot de economische geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden, in: BMGN 100, 1985, p. 3-25
B. EBELS-HOVING, Johannes a Leydis en de eerste humanistische geschiedschrijving van Holland, in: BMGN 100, 1985, p. 26-51
H. DAALDER, Politicologen, sociologen, historici en de verzuiling, in: BMGN 100, 1985, p. 52-64
P. de ROOY, De verzuiling vergruisd, de columnologie in opmars, in: BMGN 100, 1985, p. 65-69
S. STUURMAN, Verzuiling, geschiedenis en politiek, in: BMGN 100, 1985, p. 70-77
   Recensies, p. 78
M.A. SCHENKEVELD-van der DUSSEN, Oprichting Werkgrope zeventiende eeuw, in: BMGN 100, 1985, p. 143-144
J.J. TEMMINCK, Haerlem-prijs 1985, in: BMGN 100, 1985, p. 144
   Jaarrede voorzitter Nederlands Historisch Genootschap, Utrecht, 19 oktober 1984, in: BMGN 100, 1985, p. 197-200
J.A. KOSSMANN-PUTTO, Het Westfaalse veemgerecht en de Noordelijke Nederlanden (veertiende-vijftiende eeuw), in: BMGN 100, 1985, p. 205-224
C. WIEBES; B. ZEEMAN, Stikker, Indonesië en het Noordatlantisch verdrag. Of: hoe Nederland in de pompe ging, in: BMGN 100, 1985, p. 225-251
   Recensies, p. 252
E. FEYS, De kerkelijke vertegenwoordiging in de Staten van Vlaanderen. Samenstelling en werking, 1596-1648, in: BMGN 100, 1985, p. 405-426
W.R.E. VELEMA, Homo mercator in Holland. Elie Luzac en het achttiende-eeuwse debat over de koophandel, in: BMGN 100, 1985, p. 427-444
Th. van TIJN, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en het stichtingscongres van de Tweede Internationale, in: BMGN 100, 1985, p. 445-461
Johanna KOSSMANN, In memoriam Hubertus P.H. Jansen. Amsterdam 4.7.1928-Leiden 9.6.1985 [necrologie], in: BMGN 100, 1985, p. 462-464
   Recensies, p. 465
J.C.H. BLOM, Een eeuwfeest? Een verkenning ter gelegenheid vn de laatste aflevering van deel hondert van de BMGN, in: BMGN 100, 1985, p. 576-587
W.P. BLOCKMANS, Van buitenaf bekeken. Buitenlandse historici over staatsvorming in de Nederlanden van de veertiende tot de zestiende eeuw, in: BMGN 100, 1985, p. 588-605
A.F. MELLINK, De Nederlandse Opstand in de geschiedbeoefening door buitenlanders 1885-1985, in: BMGN 100, 1985, p. 606-617
A.Th. van DEURSEN, De Republiek in buitenlandse handboeken, in: BMGN 100, 1985, p. 618-635
N.C.F. van SAS, De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw, in: BMGN 100, 1985, p. 636-646
E.J. FISCHER; J.L.J.M. van GERWEN, De bijdrage van buitenlanders aan de geschiedschrijving over de economische ontwikkeling in Nederland in de negentiende eeuw, in: BMGN 100, 1985, p. 647-662
G.J. SCHUTTE, De exemplarische Droogstoppel. Een eeuw buitenlandse stemmen over het Nederlandse koloniale beleid, in: BMGN 100, 1985, p. 663-684
M. DUMOULIN, Historiens étrangers et historiographie de l'expansion belge aux XIXe et XXe siècles, in: BMGN 100, 1985, p. 685-699
L. VOS, Die onbekende Vlaamse kwestie. Het aandeel van buitenlandse historici in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging, in: BMGN 100, 1985, p. 700-721
   Recensies, p. 722

BMGN 101, 1986
H.W. von der DUNK, Tussen welvaart en onrust. Nederland van 1955 tot 1973, in: BMGN 101, 1986, p. 2-20
J. BOSMANS, Kanttekeningen bij de politieke en parlementaire ontwikkeling van Nederland 1952-1973, in: BMGN 101, 1986, p. 21-37
G.F.J. BOSSCHER, De Partij van de Arbeid en het buitenlands beleid (1945-1973), in: BMGN 101, 1986, p. 38-51
J. BANK, Televisie in de jaren zestig, in: BMGN 101, 1986, p. 52-75
P. de ROOY, Vetkuifje waarheen? Jongeren in de jaren vijftig en zestig, in: BMGN 101, 1986, p. 76-94
R.T. GRIFFITHS, Het Nederlandse economische wonder, in: BMGN 101, 1986, p. 95-109
R.T. GRIFFITHS, Enkele kanttekeningen bij de eerste industrialisatienota's van J.R.M. van den Brink, in: BMGN 101, 1986, p. 110-117
J.R.M. van den BRINK, Indicatieve planning als beleidsinstrument van de industrialisatiepolitiek in de jaren vijftig, in: BMGN 101, 1986, p. 118-127
R.T. GRIFFITHS, Enkele kanttekeningen bij de eerste industrialisatienota's van J.R.M. van den Brink, in: BMGN 101, 1986, p. 128
   Recensies, p. 129
   In memoriam Jan Poelhekke [necrologie], in: BMGN 101, 1986, p. 141-143
   Discussie: Weerwoord aan N. Maarsen, in: BMGN 101, 1986, p. 144-145
W. van ANROOIJ, Heraut Beyeren en heraut Gelre: oude theorieën in nieuw perspetief, in: BMGN 101, 1986, p. 153-176
F.L. van HOLTHOON, De genese van Thorbeckes organische staatsleer, in: BMGN 101, 1986, p. 177-201
E.O.G. Haitsma MULIER, Kunsthistorici en de geschiedenis. Een verslag van enkele ontwikkelingen, in: BMGN 101, 1986, p. 202-214
A.H. HUUSSEN Jr., Resoluties der Staten-Generaal, in: BMGN 101, 1986, p. 215-218
J.C.H. BLOM, Buitenlandse politiek, 1919-1945, in: BMGN 101, 1986, p. 219-223
   Recensies, p. 224
   Jaarede voorzitter NHG, 18 oktober 1985, in: BMGN 101, 1986, p. 336-339
M.E.H.N. MOUT, Van arm vaderland tot eendrachtige republiek, in: BMGN 101, 1986, p. 345-365
J.P.J. POSTEMA, Johan van den Corput (1542-1611), in: BMGN 101, 1986, p. 366-386
R. de SCHRYVER, De nieuwe AGN, in: BMGN 101, 1986, p. 387-399
G.J. SCHUTTE, De Afscheiding van 1834 herdacht, in: BMGN 101, 1986, p. 400-416
A.E. COHEN, Twee oraties over de bezettingstijd, in: BMGN 101, 1986, p. 417-422
   Recensies, p. 423
R.E. de BRUIN, Stilte na de storm. Utrecht in de eerste helft van de negentiende eeuw, in: BMGN 101, 1986, p. 510-528
J.C.G.M. JANSEN, Maastricht tussen 1813 en 1850, in: BMGN 101, 1986, p. 529-550
A. KNOTTER, Stedelijke economie en arbeidsmarkt. Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw, in: BMGN 101, 1986, p. 551-580
H. COPPEJANS-DESMEDT, Gent in de eerste helft van de negentiende eeuw. Evolutie naar een 'moderne' grootstad, in: BMGN 101, 1986, p. 581-600
E. WITTE, Centrumvorming in België. De rol van Brussel tijdens de stichtingsfase van de Belgische staat (1830-1840), in: BMGN 101, 1986, p. 601-629
   Recensies, p. 630
   Jaarede voorzitter NHG, 17 oktober 1986, in: BMGN 101, 1986, p. 645-648
   Lijst van ontvangen inventarissen, in: BMGN 101, 1986, p. 649-659

BMGN 102, 1987
J.R.G. SCHUUR, De Friese hoofdeling opneiuw bekeken, in: BMGN 102, 1987, p. 1-28
F. POSTMA, Viglius van Aytta en Joachim Hopperus tegenover de Nederlandse opstand, in: BMGN 102, 1987, p. 29-43
H.Th. van VEEN, Cosimo de' Medici's reis naar de Republiek in een nieuw perspectief, in: BMGN 102, 1987, p. 44-52
J. van GOOR, Nieuw Guinea 1950-1963, in: BMGN 102, 1987, p. 53-56
   Recensies, p. 57
A.I. WIERDSMA, Religie en politieke rituelen en symbolen in Nederland na 1813, in: BMGN 102, 1987, p. 177-194
Herman van der WEE, België en de economische uitdaging van de 20e eeuw, in: BMGN 102, 1987, p. 195-210
P. ROMIJN, Herbeleving en herinterpretatie: recente literatuur over Nederland en de tweede wereldoorlog, in: BMGN 102, 1987, p. 211-228
   Discussie over Hollands welvaren, in: BMGN 102, 1987, p. 229-258
C.L. VERKERK, De neiuwe 'memorialen Rosa', in: BMGN 102, 1987, p. 259-264
P. JEANNIN, Bronner voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw, in: BMGN 102, 1987, p. 265-270
   Recensies, p. 271
F.R. ANKERSMIT, Politieke representatie. Betoog over de esthetische staat, in: BMGN 102, 1987, p. 358-379
J.C. den HOLLANDER, Conservatisme en historisme, in: BMGN 102, 1987, p. 380-402
H. SCHILLING, Calvinismus und Freiheitsrechte. Die politisch-theologische Pamphletistik der ostfriesisch-groningischen 'Patriotenpartei' und die politische Kultur in Deutschland und in den Niederlanden, in: BMGN 102, 1987, p. 403-434
J.G.A. POCOCK, Spinoza and Harrington: An Exercise in Comparison, in: BMGN 102, 1987, p. 435-449
E.O.G. Haitsma MULIER, 'Hoofsche Papegaaien' of 'redelyke schepsels': Geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw, in: BMGN 102, 1987, p. 450-475
W.R.E. VELEMA, God, de deugd en de oude constitutie. Politieke talen in de eerste helft van de achttiende eeuw, in: BMGN 102, 1987, p. 476-497
I.J.H. WORST, Staat, constitutie en politieke wil. Over F.W. Pestel en de variëteit van het achttiende eeuwse orangisme, in: BMGN 102, 1987, p. 498-515
H. DAALDER, Oud-republikeinse veelheid en democratisering in Nederland, in: BMGN 102, 1987, p. 516-531
M.E.H.M. MOUT, Eeen eenvoudig historicus, in: BMGN 102, 1987, p. 532-536
L.P. Louwe KOOIJMANS, Nieuwe bezems door oud vuil. Veranderingen in het beeld van de Nederlandse prehistorie in de laatste twintig jaar, in: BMGN 102, 1987, p. 541-561
J.L. van ZANDEN, De economie van Holland in de periode 1650-1805: groei of acteruitgang? Een overzicht van bronnen, problemen en resultaten, in: BMGN 102, 1987, p. 562-609
   Discussie over België in de tweede wereldoorlog, in: BMGN 102, 1987, p. 610-623
P.C. EMMER, Eender of anders? Nieuwe literatuur over de geschiedenis van de Nederlandse Cariben, in: BMGN 102, 1987, p. 624-630
   Recensies, p. 631
   Jaarrede voorzitter NHG, 16 oktober 1987, in: BMGN 102, 1987, p. 719-722
   Lijst van ontvangen inventarissen, in: BMGN 102, 1987, p. 723-729

BMGN 103, 1988
R.M. DEKKER, 'Getrouwe broederschap': Organisatie en acties van arbeiders in pre-industrieel Holland, in: BMGN 103, 1988, p. 1-19
L. van POELGEEST, De raadsheren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in de achttiende eeuw, in: BMGN 103, 1988, p. 20-51
   Recensies, p. 52
S. GOENVELD, Willem II en de Stuarts, 1647-1650, in: BMGN 103, 1988, p. 157-181
J.M. PETERSE, Publicist voor Oranje. R.M. van Goens en 'De Ouderwetse Nederlandsche Patriot' (1781-1783), in: BMGN 103, 1988, p. 182-208
C. FASSEUR, Hemelse godin of melkgevende koe: de Leidse universiteit en de Indische ambtenaarsopleiding 1825-1925, in: BMGN 103, 1988, p. 209-224
F. POSTMA, De eeuw van de beeldenstorm, in: BMGN 103, 1988, p. 225-230
F.J.A. BROEZE, Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries, in: BMGN 103, 1988, p. 231-236
E.H. KOSSMANN, De laatste tijd, in: BMGN 103, 1988, p. 237-241
   Recensies, p. 242
G.N. van der PLAAT, Lieuwe van Aitzema's kijk op het stadhouderschap in de Republiek (1652-1669) en de crisis van 1650, in: BMGN 103, 1988, p. 341-372
A.M. van der WOUDE, De contrafactiefase van de seculaire trend in het Noorderkwartier nader beschouwd, in: BMGN 103, 1988, p. 373-398
   Discussiedossier over Chr. Lorenz, De conscructie van het verleden, in: BMGN 103, 1988, p. 399-424
   Recensies, p. 425
G.J. BORGER, De bedreiger bedreigd. De wisselwerking tussen menselijke invloed en natuurlijke processen in de bewoningsgeschiedenis van een waterrijk gebied, in: BMGN 103, 1988, p. 522-533
H. van der LINDEN, De Nederlandse waterhuishouding en waterstaatsorganisatie tot aan de moderne tijd, in: BMGN 103, 1988, p. 534-553
P.A. HENDERIKX, Waterbeheersing en afwatering in de Alblasserwaard tot de invoering van de bemaling in de vijftiende eeuw, in: BMGN 103, 1988, p. 554-570
G.H. KEUNEN, Waterbeheersing en de ontwikkeling van de bemalingstechniek in West-Nederland. De historische ontwikkeling van poldermolens en gemalen tot heden, in: BMGN 103, 1988, p. 571-606
C. DEKKER, Tussen twee vloeden. De strijd tegen het water in Zeeland bewesten Schelde tussen 1530 en 1532, in: BMGN 103, 1988, p. 607-621
J.P.C.M. van HOOF, Met een vijand als bondgenoot. De rol van het water bij de verdediging van het Nederlandse grondgebied tegen en aanval over land, in: BMGN 103, 1988, p. 622-651
   Discussiedossier over C.A. Davids, Zeewezen en wetenschap. De wetenschap en de ontwikkeling van de navigatietechniek in Nederland tussen 1585 en 1815, in: BMGN 103, 1988, p. 658-682
   Lijs van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen en inventarissen, in: BMGN 103, 1988, p. 683-689

BMGN 104, 1989
H. LADEMACHER, Modernisering en emancipatie. Enkele opmerkingen over de Nederlandse negentiende eeuw, in: BMGN 104, 1989, p. 1-16
U.T. BOSMA, De Indo-Europeaan en de autonomie vor Indië, in: BMGN 104, 1989, p. 17-38
   Discussiedossier over S. Schama, The Embarrassment of Riches, in: BMGN 104, 1989, p. 39-55
H. SCHILLING, Politik und Gesellschaft — die Renaissance des historischen Interesses am Politischen, in: BMGN 104, 1989, p. 56-65
   Jaarrede voorzitter NHG, 21 oktober 1988, in: BMGN 104, 1989, p. 66-70
   Recensies, p. 71
J. DAMBRUYNE, De Gentse immobiliënmarkt en de economische trend, 1590-1640, in: BMGN 104, 1989, p. 157-183
C. HARLINE, Mars Bruised: Images of War in the Dutch Republic, 1641-1648, in: BMGN 104, 1989, p. 184-208
P.C. van ROYEN, De zeeman en de seculaire trend. De Nederlandse vrachtvaart als bron van werkgelegenheid omstreeks 1700, in: BMGN 104, 1989, p. 209-223
R. van UYTVEN, Woeringen 1288-1988: Brabantse overwinning, maar Keulse triomf, in: BMGN 104, 1989, p. 224-233
J.A. BORNEWASSER, De 'koele synthese' voltooid en verantwoord, in: BMGN 104, 1989, p. 234-241
   Recensies, p. 242
W.E. KRUL, Het leven der woorden. Taalkunde en geschiedenis in Huizinga's vroegste wetenschappelijke werk, in: BMGN 104, 1989, p. 365-379
D.H.A. KOLFF, Huizinga's proefschrift en de stemmingen van Tachtig, in: BMGN 104, 1989, p. 380-392
J. van MIERT, Conservatisme onder katholieken in een biografisch perspectief: Nr. J.B. van Son (1804-1875), in: BMGN 104, 1989, p. 393-413
   Recensies, p. 414
W.W. MIJNHARDT, Natievorming in het revolutietijdperk, in: BMGN 104, 1989, p. 546-553
P.B.M. BLAAS, Nederland en de Franse revolutie. Een curieuze lacune in de historiografie?, in: BMGN 104, 1989, p. 554-578
J.P.A. COOPMANS, Van beleid van politie naar uitvoering en besturr 1700-1840, in: BMGN 104, 1989, p. 579-591
W. FRIJHOFF, Verfransing? Franse taal en Nederlandse cultuur tot in de revolutietijd, in: BMGN 104, 1989, p. 592-609
L. HUNT, The Language of Politics and Political Culture in France, England, the USA and the Dutch Republic, in: BMGN 104, 1989, p. 610-621
N.C.F. van SAS, Scenario's voor een onvoltooide revolutie, 1795-1798, in: BMGN 104, 1989, p. 622-637
A.H. HUUSSEN jr., De betekenis van codificatiegedachte en -praktijk voor de natievorming, in: BMGN 104, 1989, p. 638-653
P.J.H. UBACHS, Een Franse uithoek: Limburg 1794-1814, in: BMGN 104, 1989, p. 654-664
W. FRITSCHY, Financiële unificatie en natievorming. Een onderzoek in Overijssel, in: BMGN 104, 1989, p. 665-683
A.H. HUUSSEN jr., 1787. De Nederlandse revolutie?, in: BMGN 104, 1989, p. 684-690
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 104, 1989, p. 691-696
   Lijst van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen en inventarissen, in: BMGN 104, 1989, p. 697-703

BMGN 105, 1990
M. de METSENAERE; E. WITTE, Taalverlies en taalbehoud bij de Vlamingen te Brussel in de negentiende eeuw, in: BMGN 105, 1990, p. 1-38
G.J. HOOYKAAS, Thorbecke en de pers, in: BMGN 105, 1990, p. 39-53
E.M. JACOBS, Met alleen woorden als wapen. De Nederlandse poging tot openstelling van Japanse havens voor de internationale handel (1844), in: BMGN 105, 1990, p. 54-77
   Discussie over W. Brulez, Cultuur en getal, in: BMGN 105, 1990, p. 78-86
   Recensies, p. 87
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 105, 1990, p. 165-170
L. de JONG, Zelfkritiek, in: BMGN 105, 1990, p. 178-185
H.Th.M. HOUWINK TEN CATE, Generaal Winkelman, secretaris-generaal Hirschfeld en de Duitse bezettingspolitiek in mei-juni 1940, in: BMGN 105, 1990, p. 186-230
G.M.T. TRIENEKENS, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog van L. de Jong, getoetst op het terrein van de voedselvoorziening, in: BMGN 105, 1990, p. 231-243
J.C.H. BLOM, Ludovico locuto, porta aperta, in: BMGN 105, 1990, p. 244-264
M. van den WIJNGAERT, De politiek van het minste kwaad, in: BMGN 105, 1990, p. 265-279
W.C.M. MEYERS, België en de tweede wereldoorlog, in: BMGN 105, 1990, p. 280-294
   Recensies, p. 295
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 105, 1990, p. 316-321
W. THOMAS, De mythe van de Spaanse inquisitie in den Nederlanden van de zestiende eeuw, in: BMGN 105, 1990, p. 325-353
Th.L.M. ENGELEN; J.H.A. HILLEBRAND, De daling van de vruchtbaarheid in de negentiende en twintigste eeuw, in: BMGN 105, 1990, p. 354-367
C. FASSEUR, Gemengd onthaal: de weerklank op Money's Java in Nederland, in: BMGN 105, 1990, p. 368-377
   Discussie over F.P. van Oostrom, Het woord van eer, in: BMGN 105, 1990, p. 378-393
G. GROENHUIS, De Glorious Revolution van 1688 herdacht, in: BMGN 105, 1990, p. 394-403
   Recensies, p. 404
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 105, 1990, p. 524-532
J. BIELEMAN, De verscheidenheid van de landbouw op de Nederlandse zandgronden tijdens 'de lange zestiende eeuw', in: BMGN 105, 1990, p. 537-552
N.J.P.M. BOS, Vermogensbezitters en bevoorrechte belastingbetalers in de negentiende eeuw, in: BMGN 105, 1990, p. 553-577
M. GREVER, De kracht van de inwendige strijd. Het biografisch oeuvre van Johanna W.A. Naber (1859-1941), in: BMGN 105, 1990, p. 578-604
   Discussie over B. Altena, 'Een broeinest der anarchie'. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875-1929 (1940), in: BMGN 105, 1990, p. 605-613
   Recensies, p. 614
   Lijst van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen, historische atlassen en inventarissen, in: BMGN 105, 1990, p. 686-691
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 105, 1990, p. 692-697

BMGN 106, 1991
J.W.J. BURGERS, Tussen burgerij en adel. De financiële, politieke en maatschappelijke carrière van de Utrechtse patriciër Lambert de Vries (ca. 1250-1316?), in: BMGN 106, 1991, p. 1-32
H.F.K. van NIEROP, Coornherts huwelijk. Een bijdrage tot zijn biografie, in: BMGN 106, 1991, p. 33-44
D. van der HORST, Vergeten herinneringen van een minister van Willem III: F.L. Geerling in zijn gedenkschriften, in: BMGN 106, 1991, p. 45-66
   Recensies, p. 67
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 106, 1991, p. 171-177
R. STEIN, Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?, in: BMGN 106, 1991, p. 185-197
A.F. SALOMONS, De rol van de Amsterdamse burgerbeweging in de wetsverzetting van 1672, in: BMGN 106, 1991, p. 198-219
   Discussie over L. van Molle, Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in België 1884-1914, in: BMGN 106, 1991, p. 220-235
   Discussie over L. Wils, Honderd jaar Vlaamse beweging, III, Geschiedenis van het Davidsfonds in en rond wereldoorlog II, in: BMGN 106, 1991, p. 236-249
   Recensies, p. 258
   Repliek H. Buiting, in: BMGN 106, 1991, p. 348-349
   Jaarrede voorzitter NHG, in: BMGN 106, 1991, p. 350-353
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 106, 1991, p. 354-362
M. PRAK, Burgers in beweging. ideaal en werkelijkheid van de onlusten te Leiden in 1748, in: BMGN 106, 1991, p. 365-393
C. WIEBES; B. ZEEMAN, Nederland en het Manhattan-project. De geheime thorium-overeenkomst uit 1945, in: BMGN 106, 1991, p. 394-420
   Discussie over H. Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadtscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd, in: BMGN 106, 1991, p. 421-450
   Discussie over J.I. israel, Dutch primacy in world trade, 1585-1740, in: BMGN 106, 1991, p. 451-479
   Recensies, p. 480
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 106, 1991, p. 561-566
W.F.B. MELCHING; J. TALSMA, Breukvlak in Nederland?, in: BMGN 106, 1991, p. 569-572
George L. MOSSE, Fin-de-siècle. Challenge and response, in: BMGN 106, 1991, p. 573-580
W.E. KRUL, Nederland in het fin-de-siècle. De Stijl van een beschaving, in: BMGN 106, 1991, p. 581-594
N.C.F. van SAS, Fin-de-siècle als nieuw begin. Nationalisme in Nederland rond 1900, in: BMGN 106, 1991, p. 595-609
S. STUURMAN, Het einde van de produktieve deugd, in: BMGN 106, 1991, p. 610-624
P. de ROOY, Een hevig gewarrel. Humanitair idealisme en socialisme in Nederland rond de eeuwwisseling, in: BMGN 106, 1991, p. 625-640
Frank van VREE, De stad van het betere leven. Cultuur en samenleving in Nederland rond 1900, in: BMGN 106, 1991, p. 641-651
E.H. KOSSMANN, Romeins Breukvlak en de Nederlandse geschiedenis, in: BMGN 106, 1991, p. 652-658
   Discussie over Ph.Kint, Prometheus aangevuurd door Demeter, in: BMGN 106, 1991, p. 659-677
   Jaarrede voorzitter NHG, in: BMGN 106, 1991, p. 678-681
   In memoriam W. Verkade [necrologie], in: BMGN 106, 1991, p. 681
   Lijst van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen, historische atlassen en inventarissen, in: BMGN 106, 1991, p. 682-689
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 106, 1991, p. 690-695

BMGN 107, 1992
H.F.K. van NIEROP, Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het Compromis der Edelen, in: BMGN 107, 1992, p. 1-27
W. TROOST, Willem III en de exclusion crisis, 1679-1681, in: BMGN 107, 1992, p. 28-46
J.C.H. BLOM, In memoriam A.F. Manning (1929-1991) [necrologie], in: BMGN 107, 1992, p. 47-51
   Discussive over E. Thoen, Landbouwekonomie en bevoling in Vlaanderen gedurende de late middeleeuwen en het begin van de moderne tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Alst (einde 13de-eerste helft 16de eeuw), in: BMGN 107, 1992, p. 52-84
   Recensies, p. 85
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 107, 1992, p. 229-237
M. CARASSO-KOK, Het woud zonder genade, in: BMGN 107, 1992, p. 241-263
A.P. TASELAAR, A.D.A. de Kat Angelino en de grondslagen van zijn koloniale theorie, in: BMGN 107, 1992, p. 264-284
P.C. JANSEN; Th. van TIJN, In memoriam prof. dr. T.S. Jansma 1904-1992 [necrologie], in: BMGN 107, 1992, p. 285-286
D. BARNOUW, Vijftig jaar na de inval; wat weten we nog niet? Een bespreking van de recent ontvangen publikaties over Nederland en de tweende wereldoorlog, in: BMGN 107, 1992, p. 287-295
   Recensies, p. 296
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 107, 1992, p. 422-429
F. COLOMBIJN, Uiteenlopende spoorrails. De verschillende ideeën over spoorwegaanleg en ontginning van het Umbilin-kolenveld in West-Sumatra, 1868-1891, in: BMGN 107, 1992, p. 437-458
H.M.F. KRIPS-VAN DER LAAN, Het plan Detering en de landbouwpolitiek, in: BMGN 107, 1992, p. 459-485
J.W.L. BROUWER; C.M. MEGENS, Het debat in de ministerraad over de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO, 1949-1951, in: BMGN 107, 1992, p. 486-500
M. SCHWEGMAN, Vrouwengeschiedenis kritisch bekeken. Besprekingsartikel naar aanleiding van E. Kloek, Wie hij zij, man of wijf. Vrouwengeschiedenis en de vroegmoderne tijd, in: BMGN 107, 1992, p. 501-507
   Recensies, p. 508
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 107, 1992, p. 596-605
W.Th.M. FRIJHOFF, Identiteit en identiteitsbesef. De historicus en de spanning tussen verbeelding, benoeming en herkenning, in: BMGN 107, 1992, p. 614-634
P.J.A.N. RIETBERGEN, Beeld en zelfbeeld. 'Nederlandse identiteit' in politike structuur en politieke cultuur tijdens de Republiek, in: BMGN 107, 1992, p. 635-656
H. BOTS, Tolerantie of gecultiveerde tweedracht. Het beeld van de Nederlandse tolerantie bij buitenlanders in de zeventiende en achttiende eeuw, in: BMGN 107, 1992, p. 657-669
J. van MIERT, Verdeeldheid en binding. Overlokale, verzuilde en nationale loyaliteiten, in: BMGN 107, 1992, p. 670-689
G.J. SCHUTTE, Nederland: een calvinistische natie?, in: BMGN 107, 1992, p. 690-702
P. van ROODEN, Dissenters en bededagen. Civil religion ten tijde van de Republiek, in: BMGN 107, 1992, p. 703-712
P. RAEDTS, Katholieken op zoek naar een Nederlandse identiteit, 1814-1898, in: BMGN 107, 1992, p. 713-725
F. GRIJZENHOUT, Schilders van zulk een lome en vochtige gesteldheid. Beeld en zelfbeeld van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw, in: BMGN 107, 1992, p. 726-744
A.J. SCHUURMAN, Is huiselijkheid typisch Nederlands? Over huiselijkheid en modernisering, in: BMGN 107, 1992, p. 745-759
M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Spiritualiteit en armenzorg bij Six van Chandelier, Cats en Lodesteyn, in: BMGN 107, 1992, p. 760-770
J.I. ISRAEL, In memoriam Koenraad Wolter Swart (1916-1992) [necrologie], in: BMGN 107, 1992, p. 771-772
P.M.M. KLEP, In memoriam Th. van Tijn (1927-1992) [necrologie], in: BMGN 107, 1992, p. 773-777
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 107, 1992, p. 778-784
   Lijs van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen, historische atlassen en inventarissen, in: BMGN 107, 1992, p. 785-796

BMGN 108, 1993
J.G. KRUISHEER, Enige mogelijkheden van de moderne oorkindeneditie. Inleiding, in: BMGN 108, 1993, p. 1-2
E.C. DIJKHOF, De economische en fiscale politiek van de graven van Holland in de dertiende eeuw, in: BMGN 108, 1993, p. 3-12
J.G. KRUISHEER, De tijd van ontstaan van het oudste Goudse stadrecht en van Gouda als stedelijke nederzetting, in: BMGN 108, 1993, p. 13-19
J.W.J. BURGERS, De loopbaan van de klerk Melis Stoke, in: BMGN 108, 1993, p. 20-27
J.C.H. BLOM, Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing. Enkele beschouwingen over veranderende opvattingen over de vrouw in Nederland sinds de jaren dertig, in: BMGN 108, 1993, p. 28-50
   Recensies, p. 51
P.W. KLEIN, Jaarrede van de voorzitter van het Nederlands Historische Genootschap, uitgesproken in de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 oktober 1992, in: BMGN 108, 1993, p. 186-189
P.M.M. KLEP, Selectie en vernietiging van archiefmateriaal. Waar glijft het standpunt van de historici en van het Nederlands Historisch Genootschap?, in: BMGN 108, 1993, p. 190-197
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 108, 1993, p. 198-210
R.H. VERMIJ, De aanval op de positie van Gerrit van Assendelft als president van Holland in 1555, in: BMGN 108, 1993, p. 213-228
G.J. SCHUTTE, Over het reformatorisch volksdeel en zijn verleden [recensie-artikel], in: BMGN 108, 1993, p. 229-235
H. HENRICHS, Discussie over J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946, in: BMGN 108, 1993, p. 236-238
J.C.H. BLOM, Discussie over J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946, in: BMGN 108, 1993, p. 239-244
J. BOSMANS, Discussie over J. Bosmans, Romme. Biografie 1896-1946, in: BMGN 108, 1993, p. 245-247
   Recensies, p. 248
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 108, 1993, p. 404-411
J. BOSMANS, Het onbehaaglijke vaderland. De katholieke staatkunde en de Staat der Nederlanden in de negentiende en twintigste eeuw, in: BMGN 108, 1993, p. 417-430
N.A. van HORN, Russische schulden aan Nederland na de revolutie, in: BMGN 108, 1993, p. 431-444
   Recensies, p. 445
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 108, 1993, p. 639-646
P. KOOIJ, Niederlandse ondernemers over de grenzen. Een vertrekpunt, in: BMGN 108, 1993, p. 649-654
J.W. VELUWENKAMP, Familienetwerken binnen de Nederlandse koopliedengemeenschap van Archangel in de eerste helft van de achttiende eeuw, in: BMGN 108, 1993, p. 655-672
E.M. JACOBS, De VOC als ondernemer in Azië, in: BMGN 108, 1993, p. 673-682
W.E. GOELEMA, De Russische handel in kapbalken van de fa. J.M. Meihuizen & zoon, in: BMGN 108, 1993, p. 683-698
J.Th. LINDBLAD, Ondernemen in Nederlands-Indië, c. 1900-1940, in: BMGN 108, 1993, p. 699-710
M. DIERIKX, Opkomst en ondergang van Anthony Fokker als internationaal vliegtuigbouwer, 1890-1939, in: BMGN 108, 1993, p. 711-721
   Discussiedossie archiefvernietiging, in: BMGN 108, 1993, p. 722-785
C. FASSEUR, Jaarrede van de voorzitter van het Nederlands Historisch Genootschap, uitgesproken in de algemene ledenvergadering op vrijdag 24 september 1993, in: BMGN 108, 1993, p. 786-789
   Lijst van ontvangen recensie-exemplaren, in: BMGN 108, 1993, p. 790-798
   Lijst van ontvangen bibliografieën, repertoria, gidsen, historische atlassen en inventarissen, in: BMGN 108, 1993, p. 799-814

BMGN 109, 1994
P. DROOGLEVER, Die Indonesische kwestie tussen persbericht en egotrip, in: BMGN 109, 1994, p. 1-16
P.M.H. GROEN, Tussenbalans van een bronnenpublikatie [Recensieartikel], in: BMGN 109, 1994, p. 17-25
M. SCHWEGMAN; J.H. BLOK; W.W. MIJNHARDT, Discussiedossier vrouwengeschidenis en de 'gevestigde' geschiedwetenschap. Een ontmoeting, in: BMGN 109, 1994, p. 26-52
G.J. HOOYKAAS, Koning Willem III en de grondwet in april 1853, in: BMGN 109, 1994, p. 53-56
   Recensies, p. 57
N. RANDERAAD, Ambtenaren in Nederland (1815-1915), in: BMGN 109, 1994, p. 209-236
F. GOUDA, Visions of empire. Changing American perspectives on Dutch colonial rule in Indonesia between 1920 and 1924, in: BMGN 109, 1994, p. 237-258
   KPM: Macht, markt en ruimte. Bespreking van J.N.F.M. à Campo, Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatvorming in de Indonesische archipel 1888-1914, in: BMGN 109, 1994, p. 259-267
   Recensies, p. 298
J. GOMMANS, Nederlandse textiel in het achttiende-eeuwse Perzië, in: BMGN 109, 1994, p. 417-433
J.L. van ZANDEN, Industrialisatie en inkomensverdeling in Overijssel, 1750-1875, in: BMGN 109, 1994, p. 434-449
   Recensies, p. 450
E.W.R. van ROON, De dienstplicht op de markt gebracht. Het fenomeen dienstvervanging in de negentiende eeuw, in: BMGN 109, 1994, p. 613-637
P. MEEL, Verbroederingspolitiek en nationalisme: het dekolonisatievraagstuk in de Surinaamse politiek, in: BMGN 109, 1994, p. 638-659
   Recensies, p. 669

BMGN 110, 1995
H. DECEULAER, Stadsbestuur en buurtbewoners in Gent. Interactie, participatie en publieke opinie, 1658-1668, in: BMGN 110, 1995, p. 3-26
Th. CLEMENS, De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestanse natie, in: BMGN 110, 1995, p. 27-39
D. ORLOW, The paradoxes of success. Dutch social democracy and its historiography, in: BMGN 110, 1995, p. 40-51
J. TOLLEBEEK, De ekster en de kooi. Over het (bedrieglijke) succes van de theoretische geschiedenis in Nederland, in: BMGN 110, 1995, p. 52-72
   Recensies, p. 73
F. GROOT, De strijd rond Alva's bril. Papen en geuzen bij de herdenking van de inname van Den Briel, 1572-1872, in: BMGN 110, 1995, p. 161-181
G. DENECKERE, Burgerrechten, collectieve actie en staatsvorming. Gent, 1830-1839, in: BMGN 110, 1995, p. 182-204
H.F.K. NIEROP, De roon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse opstand, in: BMGN 110, 1995, p. 205-223
J. BANK, Literatuur en Duitse bezetting, 1940-1945, in: BMGN 110, 1995, p. 224-237
   Recensies, p. 238
R. STEIN, Brabant en de Karolingische dynastie. Over het onstaan van een historiografische traditie, in: BMGN 110, 1995, p. 329-351
M. de KEIZER, 'Mission impossible'. De bemiddelaarsrol van Frans Goedhart in het Nederlands-Indonesische conflict, 1945-1947, in: BMGN 110, 1995, p. 352-379
P. de ROOY, Zes studies over verzuiling, in: BMGN 110, 1995, p. 380-392
   Recensies, p. 393
B. THEUNISSEN, 'Een warm hart en een koel hoofd'. Pieter Harting over wetenschap, de natie en de vooruitgang, in: BMGN 110, 1995, p. 473-498
C. FASSEUR, Restauratie en revolutie. De laatste regeringsjaren van koningin Wilhelmina, in: BMGN 110, 1995, p. 499-514
G.J. SCHUTTE, Over '86 en '92 en daarna. Kuypers gereformeerde wereld herdacht, in: BMGN 110, 1995, p. 515-547
   Recensies, p. 548

BMGN 111, 1996
J. MOL, Nederlandse ridderbroeders van de Duitse orde in Lijfland: herkomst, afkomst en carrières, in: BMGN 111, 1996, p. 1-29
E. JONKER, De berekkelijkheid van het moderne historisch besef, in: BMGN 111, 1996, p. 30-46
H.S.J. JANSEN, De Nederlandse stadthistoriografie in internationaal perspectif. Een geschiedtheoretische analyse, in: BMGN 111, 1996, p. 47-75
   Recensies, p. 76
G.J. JOHANNES, Infrastructuur en Verlichtingscultuur. Het Nederlandse tijschrift: 'Spiegel der Verlichting', in: BMGN 111, 1996, p. 149-166
I. de HAAN; H. te VELDE, Vormen van politiek. Veranderingen van de openbaarheid in Nederland 1848-1900, in: BMGN 111, 1996, p. 167-200
J. de JONG, Prosopografie, een mogelijkheid. Eliteonderzoek tussen politieke en sociaal-culturele geschiedenis, in: BMGN 111, 1996, p. 201-215
   Recensies, p. 216
M.E.H.M. MOUT, Spiritualisten in de Nederlandse reformatie van de zestiende eeuw, in: BMGN 111, 1996, p. 297-313
Th.H. von der DUNK, De Bataafse omwenteling en de bouwkunst. De betekenis van het jaar 1795 voor de Nederlandse architectuur. Een eerste balans, in: BMGN 111, 1996, p. 314-343
E.O.G. HAITSMA MULIER, De Bataafsche mythe opnieuw bekeken, in: BMGN 111, 1996, p. 344-367
   Recensies, p. 368
G. de BRUIN, Den Haag versus Staats-Brabant: Ijzeren vuist of fluwelen handschoen?, in: BMGN 111, 1996, p. 449-463
P. DROOGLEVER, Dekolonisatie in twintig delen. Een persoonlijke impressie, in: BMGN 111, 1996, p. 464-472
E.B. LOCHER-SCHOLTEN, Een bronnenpublikatie als signaal van koloniaal trauma? Ontstaan en ontvangst van de Officiële bescheiden, in: BMGN 111, 1996, p. 473-492
M. van HENNIK, De oorlog op herhaling: recente literatuur over de Duitse bezetting van Nederland, in: BMGN 111, 1996, p. 493-516
   Recensies, p. 517

BMGN 112, 1997
L. DUERLOO, Pietas Albertina. Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijke gezag, in: BMGN 112, 1997, p. 1-18
K. WILS, 'Gehuld in het schitternde kleed der nieuwste Parijsche mode' Auguste Scomte in Nederland (1845-1880), in: BMGN 112, 1997, p. 19-48
J.L. van ZANDEN, De laatste ronde van premoderne economische groie, in: BMGN 112, 1997, p. 49-56
K. DAVIDS, Van moderne groei naar moderne neergang? De economische geschiedenis van Nederland in de vroeg-moderne tijd, in: BMGN 112, 1997, p. 57-65
J. de VRIES; A. van der WOUDE, Nederland de eerste moderne volkshuishouding. Een zinsbegoocheling of wenkend perspectief?, in: BMGN 112, 1997, p. 66-77
R. HUISKAMP; T. van de SANDE, Het afrossen van een dood paard. Kanttekeningen bij Guido de Brin, 'Den Haag versus Staats-Brabant: IJzeren vuist of fluwelen handschoen'?, in: BMGN 112, 1997, p. 78-86
   Recensies, p. 89
A.C.A.M. BOTS, Tegenwerkende omstandigheden of falende ondernemers in de economische geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw. Een discussie met een einde?, in: BMGN 112, 1997, p. 177-208
D. BOSSCHER, De jaren vijftig epische geduid, in: BMGN 112, 1997, p. 209-226
J. ISRAEL, The Dutch bulk carrying traffic to Elbing in the seventeenth century (1585-1700). The narrowing of the 'mother trade', in: BMGN 112, 1997, p. 227-235
J.Th. LINDBLAD, Repliek. Discussiedossier 'The Dutch bulk carrying traffic to Elbing', in: BMGN 112, 1997, p. 236-240
   Recensies, p. 241
A. JANSE, Ridderslag en ridderlijkheid in laat-middeleeuws Holland, in: BMGN 112, 1997, p. 317-335
L. BOGAERS, Geleund over de onderdeur. Doorkijkjes in het Utrechts buurtleven van de vroege Middeleeuwen tot in de zeventiende eeuw, in: BMGN 112, 1997, p. 336-363
J. VOS, Nationale kunst en lokale sociabiliteit: de Nederlandse mannenzangverenigingen in de negentiende eeuw, in: BMGN 112, 1997, p. 364-381
   Recensies, p. 382
J.W.J. BURGERS, Het beeld van de adel bij Melis Stoke. De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van de veertiende eeuw, in: BMGN 112, 1997, p. 469-486
J.P. de VALK, Nederlandse katholieken in een overgangstijdperk: omslag en terugslag in de jaren 1780-1830, in: BMGN 112, 1997, p. 487-501
L. WILS, Het Verenigd Koninkrijk van koning Willelm (1815-1830) en de natievorming, in: BMGN 112, 1997, p. 502-516
J.C.H. BLOM, 'De Jaren Vijftig' en 'De Jaren Zestig', in: BMGN 112, 1997, p. 517-528
   Recensies, p. 529

BMGN 113, 1998
K. van DAMME; J. DEPLOIGNE, 'Slecht nieuws, geen nieuws'. Abraham Verhoeven (1575-1652) en de Nieuwe Tijdinghen: periodieke pers en propagenda in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de vroege zeventiende eeuw, in: BMGN 113, 1998, p. 1-22
J. TOLLEBEEK, Geschiedenis en oudheidkunde in de negentiende eeuw. De Messager des sciences historiques 1823-1896, in: BMGN 113, 1998, p. 23-55
M. KUITENBROUWER, Her imperialisme-debat in de Nederlandse geschiedschrijving, in: BMGN 113, 1998, p. 56-73
   Recensies, p. 74
T. VERSCHAFFEL, Leren sterven voor het vaderland. Historische drama's in het negentiende-eeuwse België, in: BMGN 113, 1998, p. 145-176
J. de JONG, Gezag, macht en prestige. Het ontslag van James Louden als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in 1874 in het perspectief van de veranderende politieke cultuur, in: BMGN 113, 1998, p. 177-201
C.A. DAVIDS, Historici, ingenieurs en techniek. Over de relatie tussen techniekgeschiedenis en algemene geschiedenis. Recensieartikel naar aanleiding van H.W. Lintsen, e.a., ed., Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving (6 dln.; Zutphen: Walburg pers, [S. 1]: Stichting historie der techniek, 1992-1995, 320, 336, 360, 352, 352 en 324 blz., ISBN 90 6011 811 1 (set)), in: BMGN 113, 1998, p. 202-207
   Recensies, p. 208
R. STEIN, Cultuur in context. Het spel van Menych Sympel (1466) als spiegel van de Brusselse politieke verhoudingen, in: BMGN 113, 1998, p. 289-321
H. te VELDE, Onderwijzers in parlementaire politiek. Thorbecke, Guizot en het Europese doctrinaire liberalisme, in: BMGN 113, 1998, p. 322-343
Th.H. von der DUNK, Orde in de chaos. Recensieartikel naar aanleiding van Auke van der Woud, Waarheid en karakter. Het debat over de bouwkunst 1840-1900 (Rotterdam: NAi uitgevers, 1997, 483 blz., ƒ65,-, ISBN 90 5662 044 4), in: BMGN 113, 1998, p. 344-353
   Recensies, p. 354
G. JANSSENS, België in januari 1940: door Duitsland bedreight, door Groot-Brittannië en Frankrijk onder druk gezet, in: BMGN 113, 1998, p. 457-483
W.W. MIJNHARDT, Geschiedschrijving over de Repbuliek. Recensieartikel naar aanleiding van J.I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall 1477-1806 (Oxford history of early modern Europe; Oxford: Clarendon press, 1995, xxx + 1231 blz., ISBN 0 19873072), in: BMGN 113, 1998, p. 484-489
H. SCHILLING, Was heißt und zu welchem Ende studiert man europäisch vergleichende Geschichte? Überlegungen aus gegebenem Anlaß. Recensieartikel naar aanleiding vn K. Davids, J. Lucassen, ed. A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspective (Cambridge: Cambridge university press, 1995, xx + 539 blz., ISBN 0 521 46247 9), in: BMGN 113, 1998, p. 490-494
A.H. HUUSSEN Jr., Tweehonderd jaar grondwet. Recensieartikel naar aanleiding van L. de Gou, ed., De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, kleine serie LXXXIX; Den Haag: Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1997, lxv + 808 blz., ISBN 90 5216 096 1) en L. de Gou, e.a. Grondwetgeving 1795-1806. Voordrachten gehouden bij de presentatie van 'De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkiming' op 27 maart 1997 te Haarlem (Haarlem: Hollandse maatschappij der wetenschappen, 1997, 108 blz.) , in: BMGN 113, 1998, p. 495-500
   Recensies, p. 501

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

BMGN
, , in: BMGN , p.
   Recensies, p.

Zurück zur Aufschlagseite / Back to: Zeitschriftenfreihandmagazin | Magazine Stacks | Erlanger Historikerseite | Erlanger PhilFak Suchmaschinenseite / Erlangen's Search Machine Vademecum

Datum der Erstanlage: Dienstag, 4. März 2003 — Letzte Änderung: 30. Juni 2003 von Stuart Jenks (für ein korrekt adressiertes E-Post-Formular meinen Namen mit der Maus anklicken!)